Oilsyn Hybrogen – Rewolucyjny Modyfikator Paliw

99,90799,00

Hybrogen to unikalny modyfikator paliw płynnych, w szczególności wszelkiego rodzaju olejów napędowych lekkich jak i ciężkich. Został wynaleziony w Wielkiej Brytanii w celu obniżenia spalania a jednocześnie emisji szkodliwych związków przez sprzęt ciężki oraz silniki statków.

W przeciwieństwie do tradycyjnych dodatków do paliw – Hybrogen działa na strukturę paliw poprzez wprowadzenie mieszalnych z paliwami nano rozmiarów (średnio ok. 80nm) koloidalnych cząstek, które najpierw przylegają do molekuł paliwa a na początku procesu spalania paliwa powodują dodatkowe rozbicie jego molekuł na wiele mniejszych. Skutkiem tak unikalnego działania jest poprawa jednorodności paliwa, bardziej kompletne i czystsze jego spalanie a tym samym większa ilość energii z każdej jednostki paliwa i mniej strat w postaci emisji zanieczyszczeń środowiska.

Hybrogen jest produktem naturalnym, bezpiecznym dla środowiska, nie zawiera żadnych toksycznych związków ani cząstek metali, jest bezpopiołowy i nie powoduje korozji metali.

Hybrogen jest bezpieczny, podwyższa smarność paliw, wiele lat z powodzeniem testowany w silnikach samochodów osobowych, ciężarowych, ciężkiego sprzętu oraz jednostek pływających wykazując zdecydowaną poprawę czystości silników oraz układów wydechowych i paliwowych – także wtryskiwaczy, redukcję szkodliwych emisji i zawsze oszczędności na kosztach konserwacji oraz spalania paliwa.

Hybrogen wyprowadza bezpiecznie wodę i wilgoć z układów paliwowych co pozwala zapomnieć o problemie zatykania filtrów wody w układach paliwowych szczególnie silników wysokoprężnych a także hamuje namnażanie bakterii w zbiornikach paliw.

Hybrogen przywraca osiągi silnika utracone na skutek nagromadzenia węglowych depozytów.

Dzięki Hybrogen oszczędności na kosztach spalania paliwa stosowanego w silnikach Mitsubishi S6R2 czy Cummins 6CTA8.3 jednostek pływających sięgają 6% – 9% a redukcja ilości wydalanych dymów – ponad 80%.

W dwusuwowym wysokoprężnym silniku morskiego holownika po 30 dniach stosowania poziom depozytów został zredukowany radykalnie dzięki Technologii Hybrogen w paliwie przy jednoczesnym spadku spalania o 6% w tym okresie.

W zastosowaniach ciężkiego sprzętu wydobywczego dzięki Hybrogen uzyskiwane są regularnie wzrosty wydajności minimum 5% przy jednoczesnych oszczędnościach na kosztach spalania paliwa rzędu 9%.

W nowoczesnym ciężkim sprzęcie wyposażonym m.in. w silniki wysokoprężne Caterpillar do kruszenia i transportu w kamieniołomach oszczędności na spalaniu dzięki Hybrogen wynoszą regularnie około 15%.

Hybrogen zastosowany w ciągniku siodłowym MAN firmy transportowej w Czechach pozwolił na zaoszczędzenie na spalaniu paliwa aż 7,8% już po pierwszym tankowaniu a zastosowany w samochodzie dostawczym Ford Transit kuriera w Polsce po trzecim tankowaniu pełnego baku z Hybrogen spalanie spadło o 12,8%.

Użytkownicy testowi stosujący Hybrogen w autach osobowych z silnikami wysokoprężnymi typu TDI, CDI itp. w których nigdy nie było wykonywane czyszczenie wtryskiwaczy skutecznym preparatem do ON, raportują spadki spalania nawet o 20%.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Technologia Hybrogen została pomyślnie sprawdzona w The Assiciated OCTEL Company Limited – Fuel Technology Centre w Milton Keynes, UK potwierdzając brak negatywnego wpływu na wartości RON/MON benzyn przy stosowaniu technologii Hybrogen. Zgodnie z ASTM D2699 – RON czystego paliwa wynosił 95.3 i po zastosowaniu Hybrogen dokładnie także 95.3. MON czystego badanego paliwa wynosił 84.9 i po dodaniu Hybrogen dokładnie także 84.9.

Technologia Hybrogen została także poddana testowi smarności w oleju napędowym i według badania wykonanego 28 września 2018 roku w  laboratorium paliw w Polsce (nr sprawozdania 1724/2018) – olej napędowy po dodaniu Hybrogen w proporcji 1:3000 uzyskał pozytywny wynik zgodności z normą wykazując 390µm skazy w badaniu HFRR według normy PN-EN ISO 12156-1:2016-4 (metoda A) przy maksymalnym poziomie dopuszczenia dla oleju napędowego 460µm zgodnie z normą PN-EN 590.
Czysty olej napędowy, przed dodaniem Hybrogen wykazywał 450µm skazy w tym samym badaniu HFRR co dowodzi poprawy smarności oleju napędowego i ochrony o 13,3%  dzięki Hybrogen potwierdzając bezpieczeństwo stosowania produktu nawet w silnikach wysokoprężnych wyposażonych w pompy wysokiego ciśnienia technologii common rail.

Technologia Hybrogen została pomyślnie zbadana także przez Ricardo Consulting Engineers w Sussex, UK zarówno w silniku czterosuwowym turbo diesel jak i w silniku czterosuwowym benzynowym potwierdzając bezpieczeństwo działania oraz skuteczność w redukcji spalania jak i obniżenie emisji szkodliwych związków. W silniku benzynowym odnotowano także wzrost maksymalnej mocy silnika średnio o +4,2% z wielu pomiarów (wynik maksymalny to +6,8%).

Technologia Hybrogen zastosowana jednocześnie z modyfikatorem tarcia w oleju silnikowym Archoil AR9100 pozwalają uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty jak widać na poniższym badaniu w silniku Nissana 350Z . Wzrost momentu obrotowego wyniósł +3,69% a maksymalna moc silnika wzrosła o +6,59%.

Technologia Hybrogen została pozytywnie oceniona także w Queens University Belfast – w laboratoryjnym silniku wysokoprężnym odnotowując wzrost efektywności termicznej o +15,2% oraz obniżenie spalania oleju napędowego o 14,5% .

Redukcja emisji szkodliwych związków dzięki zastosowaniu Technologii Hybrogen w oleju napędowym wynosi odpowiednio:

HC do 60% mniej
CO do 55% mniej
NOx do 44% mniej
CO2 do 20% mniej
Intensywność dymienia (I/M) do 90% niższa

SPOSÓB UŻYCIA

Hybrogen jest niezwykle wydajny, 1 litr Hybrogen wystarcza aż na 3000 litrów paliwa. Zalecana proporcja 1:3000. Dla uzyskania najlepszych efektów, przed użyciem, produkt należy przechowywać w temperaturze > 0°C.

Najlepiej dodawać Hybrogen do zbiornika paliwa przed tankowaniem paliwa aby ułatwić szybkie i dokładne wymieszanie produktu z paliwem.

Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

BEZPIECZEŃSTWO SKŁADOWANIA I TRANSPORTU PRODUKTU

Hybrogen jest bezpieczny także w składowaniu/magazynowaniu i transporcie (także morskim) gdyż jego temperatura zapłonu to min. 80°C (176 °F), nie jest łatwopalny, nie zawiera toksycznych związków i nie jest szkodliwy dla organizmów wodnych.

Broszura Hybrogen (pdf, 343 KB)

ZWROT Z INWESTYCJI W HYBROGEN

Inwestycja w Hybrogen wynosi około 1,3% obecnej hurtowej ceny paliwa netto. Z powyższych danych wynika, że ta inwestycja może przynieść zwrot przynajmniej kilkaset % licząc tylko same oszczędności na spalaniu paliwa.
Przykładowo: stosując Hybrogen w ciężkim sprzęcie wydobywczym, który zużywa 15000 litrów oleju napędowego miesięcznie, oszczędności netto mogą sięgać:
Koszt paliwa przed stosowaniem dodatku 15000*4,10zł netto=61500zł netto
Potencjalne oszczędności 15% dzięki Hybrogen to 9225zł netto
Cena promocyjna Hybrogen 5L to 568,29zł netto na 15000 litrów paliwa
Potencjalne oszczędności netto miesięcznie to 8656,71zł czyli ponad 100 tysięcy złotych netto rocznie na każdych 500 litrach paliwa spalanych dziennie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Temperatura zapłonu: min. 80 °C
Gęstość względna: 0,988 g/cm3 @ 20 °C
Lepkość: ~1,6 mPa.s @ 20 °C
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
pH: ~ 7

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Opakowanie

500ml, 5L