Oilsyn ReleaseTech Power Cleaner (LongLife)

89,90

 

Longlife Cleaner, Deglazer & Compression Restorer

Do skrzyń biegów oraz silników benzynowych i wysokoprężnych

Nowej generacji bezpopiołowa technologia stopniowego usuwania zanieczyszczeń z TBN 30+

POLY-ESTROWA TECHNOLOGIA MYJĄCA (LONGLIFE)

ReleaseTech Power Cleaner to potężne połączenie najnowszej generacji bezpopiołowych detergentów, dyspergatorów, surfaktantów, smarów, inhibitorów oraz estrów syntetycznych, które dokładnie usuwają osady z układów smarowania silników i skrzyń biegów.

ReleaseTech Power Cleaner stopniowo usuwa szlam, cząstki stałe, gumę i lakier ze skrzyni korbowej i elementów silnika, pomagając przywrócić kompresję silnika utraconą w wyniku nagromadzenia depozytów. Depozyty są stopniowo rozpuszczane i utrzymywane w zawiesinie a następnie usuwane gdy gorący olej jest spuszczany. W oczyszczonym układzie smarowania nowy olej działa lepiej i dłużej. ReleaseTech Power Cleaner zawiera zaawansowany polimerowy komponent smarny dla bezpieczeństwa silnika/skrzyni biegów podczas długotrwałego oczyszczania.

ReleaseTech Power Cleaner nadaje się do starszych i nowoczesnych skrzyń biegów i silników, w tym benzynowych, wysokoprężnych, także z turbosprężarkami, katalizatorami i filtrami cząstek stałych. ReleaseTech Power Cleaner jest kompatybilny ze znanymi materiałami i uszczelkami silników i skrzyń biegów.

 

ZALETY / KORZYŚCI:

• Rewolucyjna, silna, skuteczna, bezpieczna poly-estrowa technologia czyszcząca przekładnie i silniki z nagarów, laków, gum
• Przywraca kompresję silnika utraconą na skutek nagromadzenia depozytów
• Wydłuża żywotność nowego oleju, wzmacnia ochronę antykorozyjną oraz chroni przed nagłą utratą rezerwy alkalicznej po dodaniu nowego oleju
• Nie uszkadza wewnętrznych elementów przekładni, silników ani uszczelnień
• Bezpopiołowy i bezpieczny w stosowaniu w pojazdach wyposażonych w konwertery katalityczne, filtry cząstek stałych (DPF), turbosprężarki
• Bezpieczny w stosowaniu w pojazdach podwyższonego ryzyka wystąpienia LSPI, nie zawiera związków wapnia
• Zawiera zaawansowany polimerowy środek smarny dla wyższego bezpieczeństwa procesu czyszczenia.

INSTRUKCJE STOSOWANIA:

Aby otworzyć: odkręć nakrętkę, przytrzymaj puszkę na twardej powierzchni i powoli pociągnij za pierścień korka.
1 puszka 250ml wystarcza na 3 – 10 litrów oleju silnikowego lub przekładniowego.
Dodaj do obecnego oleju silnikowego lub przekładniowego. W przypadku silników pozostaw na co najmniej 1000km lub do następnej zaplanowanej wymiany oleju.

W przekładniach stosuj co najmniej 500km ale nie przekraczaj 1500km.

Wymień olej i filtr oleju zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA: Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Komponenty wchodzące w skład produktu nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.

Informacje dodatkowe

Waga 0,3 kg
Opakowanie

250ml ReleaseTech Power Cleaner LL